T-Team takentreprenörer är kunniga och välutbildade. De är engagerade och kan både material och läggningsmetoden utan och innan. T-Team takentreprenörerna är väl bekanta med AMA normer och tillämpar dessa normer och direktiv i sitt dagliga arbete. T-Team medlemmarna kan montering och säkerhetskraven och vet exakt hur dessa krav ska hanteras.
Vi garanterar då att arbetet utförs av kunnig personal och enligt de direktiv som AMA föreskriver samt att allt material kommer från Takcentrum som bara använder sig av godkända leverantörer. Tätskiktsgarantin täcker då materialfel, felaktigt utfört arbete och följdskador.